توضیحات

ظروف پلاستیکی

ظروف پت

ظروفی مناسب در بسته بندی های گوناگون برای محصولاتی نظیر ارده و حلوا و روغن