توضیحات

قند کله و شکسته

تولید و فروش قند یزد

قند شکسته

قند شکسته هل دار

قند کله ساده

قند کله هل و گلاب

به صورت عمده و کارتنی

قند شکسته هل دار 2 کیلویی اردکان

قند کله هل و گلاب

قند کله ساده 2500 گرمی اردکان