توضیحات

تولید و فروش پشمک یزدی

پَشمک تنقلاتی حجیم است که از شکر تهیه می‌شود.

پشمک با عبور جریان هوای گرم و مرطوب از روی شکر درست می‌شود. هنگامی که هوای گرم به شکر برخورد می‌کند آن را به صورت نیمه

جامد درمی‌آورد. پس از آن به دلیل برخورد جریان ممتد هوای گرم با بلورهای نیمه جامد شکر و همچنین وجود رطوبت هوا، بلورها به صورت

رشته‌هایی بلند و باریک درمی‌آیند. برای مصرفِ بلافاصله پس از تولید، این رشته‌ها را بیشتر به دور تکه‌ای از چوبی خیس می‌پیچند و برای

مصارف به صورتی دیگر پشمک را به شیوه‌های گوناگونی بسته‌بندی می‌کنند. گاهی به شکر مورد استفاده در فرایند تولید پشمک موادی

دیگر را مانند اسانس‌های میوه‌ها، قهوه، کاکائو و زعفران می‌افزایند. پشمک سفید رنگ است اما گاهی به آن موادی رنگی می‌افزایند و

پشمک‌هایی رنگی یا رنگارنگ تولید می‌کنند

پشمک دو رنگ 400 گرمی

پشمک تلقی(کریستال) کوچک 200 گرمی

پشمک کارتونی 250 گرمی

پشمک کارتونی ( رنگی ) 400 گرمی

پشمک پاکتی 400 گرمی

پشمک فله و انواع پشمک در سایزهای مختلف