توضیحات

شیرینی معجون یا کنجد عسلی متشکل از کنجد ، و انواع مغز پسته ، بادام ، بادام زمینی ، تخمه ، بادام هندی و …

شیرینی سرشار از مواد مغذی .