توضیحات

کیک ارده

کنجد از دانه‌های روغنی مغذی است که فراورده‌های زیادی از آن به دست می‌آید. یکی از کیک‌هایی که کنجد و فراورده‌های آن را یکجا در

ترکیبش جای داده است، کیک ارده و کنجد است که همین ترکیب خاص،  آن را کیکی با خاصیت فراوان کرده است که طعم و عطر بسیار

خوبی هم دارد.

تولید و فروش کیک ارده

محصول اردکان یزد

کیک ارده ای به صورت جعبه و در کارتن

قابل ارسال به تمام نقاط کشور