توضیحات

حلوا تخ تخک ( Takh Takhok ) :

 

بدین منظور چاشنی حلوا ارده را بلند تر بر می دارند ـ شکر را بیشتر می جوشانند ـ‌ کنجد را داخل سینی پهن کرده ، چاشنی اضافه کرده ، مجدداً کنجد اضافه کرده و حلوا تخ تخک به دو صورت شکری و آردی تهیه می شود .

 

گز کنجدی یا تختُگ را با چای مصرف می کنند .